Home / Volleyball / Bartłomiej Lemański

7'1" (216 cm)
Wikipedia logo